fbpx

Strumentazione

Gruppi manometrici

Freddox logo
Testo partner Refrigeration ECRItaly BeijerRef
Wigam partner Refrigeration ECRItaly BeijerRef
Refco partner Refrigeration ECRItaly BeijerRef

Cercafughe

Testo partner Refrigeration ECRItaly BeijerRef
Wigam partner Refrigeration ECRItaly BeijerRef
INFICON partner Refrigeration ECRItaly BeijerRef

Pompe del vuoto

Freddox logo
Wigam partner Refrigeration ECRItaly BeijerRef
Rothenberger partner Refrigeration ECRItaly BeijerRef

Recuperatori

Freddox logo
Wigam partner Refrigeration ECRItaly BeijerRef
INFICON partner Refrigeration ECRItaly BeijerRef
Rothenberger partner Refrigeration ECRItaly BeijerRef

Flangiatubi / Allargatubi / Tagliatubi

Freddox logo
Wigam partner Refrigeration ECRItaly BeijerRef
Rothenberger partner Refrigeration ECRItaly BeijerRef
Refco partner Refrigeration ECRItaly BeijerRef