fbpx

Strumentazione

Gruppi manometrici

Freddox logo
Testo-partner_refrigeration-ECRItaly-BeijerRef
Wigam-partner_refrigeration-ECRItaly-BeijerRef
Refco-partner_refrigeration-ECRItaly-BeijerRef

Cercafughe

Testo-partner_refrigeration-ECRItaly-BeijerRef
Wigam-partner_refrigeration-ECRItaly-BeijerRef
INFICON-partner_refrigeration-ECRItaly-BeijerRef

Pompe del vuoto

Freddox logo
Wigam-partner_refrigeration-ECRItaly-BeijerRef
Rothenberger-partner_refrigeration-ECRItaly-BeijerRef

Recuperatori

Freddox logo
Wigam-partner_refrigeration-ECRItaly-BeijerRef
INFICON-partner_refrigeration-ECRItaly-BeijerRef
Rothenberger-partner_refrigeration-ECRItaly-BeijerRef

Flangiatubi / Allargatubi / Tagliatubi

Freddox logo
Wigam-partner_refrigeration-ECRItaly-BeijerRef
Rothenberger-partner_refrigeration-ECRItaly-BeijerRef
Refco-partner_refrigeration-ECRItaly-BeijerRef